Patrick van Veen is gedragsbioloog, trainer, keynote-spreker en onderzoeker voor zijn bedrijf Apemanagement. Vanuit die functie adviseert hij ondernemingen en probeert hij mensen iets te leren over ons oergedrag. In de media is hij regelmatig te zien als gedragsdeskundige bij o.a. Married at First Sight en RTL Late Night.

  Tijdens zijn lezingen stelt Patrick van Veen ons sociaal oergedrag centraal.

  Rondom verschillende thema´s gaat hij in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen of waarom problemen ontstaan. Hij gebruikt hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Zij kunnen ons een perfect kader bieden waarbinnen we onze problemen aan een onderzoek kunnen onderwerpen.

  Inmiddels doet hij al tien jaar onderzoek samen met Radboud Universiteit naar sociale interacties zoals pesten in de klas. Vanuit die achtergrond observeert hij regelmatig in de school. Wat kunnen wij van deze lezing meenemen?

  Graag nodigen wij jou uit voor de tweede inspiratieavond op 27 oktober met Peter Teitler. Peter is actief als pedagoog en onderwijskundige en heeft meer dan veertig jaar onderwijservaring in het (VO, PABO, Universiteit). Hij is auteur van de onderwijsbestseller Lessen in orde, Lessen in orde op de basisschool en Les is meer.

  Op deze avond staat de vraag ‘wat moeten wij leerlingen dagelijks leren’ centraal. Je zou denken de schoolvakken, natuurlijk!

  Dat is slechts een deel van het verhaal. Want er gaat, zo lijkt het, de laatste tijd steeds meer energie zitten in het begeleiden van leerlingen bij ontwikkelingstaken -als het omgaan met teleurstellingen, het omgaan met grenzen en het omgaan met autoriteit – en bij het aanleren van waarden en normen – zoals beleefdheid en verdraagzaamheid.

  De vraag is dan wat je als leraarondersteuner moet doen om én de vakken, én de ontwikkelingstaken én waarden en normen te onderwijzen? Je moet daarvoor beschikken over slechts vier eigenschappen of competenties, meer niet, en…je klassenmanagement moet in orde zijn. Hoe je dat voor elkaar kunt krijgen, daarover gaat deze lezing.

  Vanaf 28 september kan je je inschrijven via button. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen in de volgende stap in het onderwijs

© Flevowijs - 2022 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media