Nieuwe opleiding helpt om lerarentekort Almere terug te dringen

Bijgewerkt op 02 juni 2023 | 3 minuten

ALMERE – Het lerarentekort in Almere is fors. Gezamenlijke schoolbesturen in Almere, Hogeschool Windesheim en de gemeente Almere werken daarom aan de uitvoering van het Noodplan Lerarentekort Almere. Om de maatregelen uit dit noodplan te realiseren stelt minister Slob van Onderwijs ruim 6 miljoen euro beschikbaar. Een van de maatregelen is het verder professionaliseren van onderwijsassistenten, zodat zij zelfstandiger kunnen werken. Daartoe start in februari 2021 een nieuwe opleiding. De eerste ambitieuze kandidaten hebben zich gemeld.

De nieuwe opleiding Pedagogisch Educatief Professional is ontwikkeld door Hogeschool Windesheim en is bedoeld voor gemotiveerde onderwijsassistenten. In twee jaar tijd leggen zij de theoretische basis die past bij een grotere zelfstandigheid voor de klas. Na het afronden van de opleiding hebben onderwijsassistenten zich opgewerkt van mbo niveau 4 naar hbo 5 kwalificatie. Dat betekent dat ze, als ze dat willen, daarna in twee jaar tijd ook nog hun pabodiploma behalen. Via die route kunnen ze volledig gediplomeerd leerkracht in het basisonderwijs worden.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen bij Windesheim terecht voor meer informatie.

Gemotiveerde onderwijsassistenten

Carmen Stoelwinder is één van de onderwijsassistenten die in februari met de opleiding begint. Ze werkt sinds twee jaar op basisschool De Polderhof, onderdeel van de Almeerse Scholen Groep. Daar staat ze onder andere twee dagen per week zelfstandig voor de klas. “Ik ben als ondersteuner begonnen, naast een leerkracht die verdiepende instructie gaf. Dat ik nu alleen voor de klas sta is tekenend voor de situatie in Almere.”

Carmen staat graag voor de klas en wil zich meer in het vak verdiepen. Vandaar haar keuze om zich verder op te leiden. “Je leert heel veel in de praktijk, maar op een gegeven moment mis je toch bepaalde stukjes theorie. Waar je bijvoorbeeld een taalachterstand bij een kind aan herkent, hoe je op meerdere niveaus instructie geeft. Ik wil me daar verder in bekwamen en hoop dat de opleiding mij daar handvatten voor geeft.” Carmen ziet de opleiding als een mooie route naar haar Pabo-diploma. “Ik ben eerder aan de Pabo begonnen, maar de combinatie met mijn werk en gezin was me te zwaar. Op deze manier kan ik het traject opknippen in twee stappen.”

Noodplan

In Almere is een lerarentekort van ongeveer 13%, met een piek van 20% in het speciaal onderwijs. Dit zet de kwaliteit van onderwijs enorm onder druk. Om het lerarentekort een halt toe te roepen is actie nu nodig. De schoolbesturen ASG, SKO Flevoland en Veluwe en Stichting Prisma Almere, Stichting Almere Speciaal, Stichting Viertaal, Hogeschool Windesheim en de gemeente Almere werken daarom aan de uitvoering van het Noodplan Lerarentekort Almere. Dit noodplan behelst een pakket aan maatregelen die de komende jaren moeten worden ingezet om het lerarentekort in Almere het hoofd te bieden. Op het gebied van het lerarentekort behoort Almere tot de G5, samen met Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media