Onderwijsfuncties

Van leerkracht tot directeur en van onderwijsassistent tot afdelingsleider

Bijgewerkt op 03 maart 2021 | 1 minuut

Binnen een school werken naast docenten ook schoolleiders, interne begeleiders, onderwijsassistenten, conciërges, zorgcoördinators, roostermakers, etc.

Elke functie in het onderwijs draagt bij aan een goed functionerend en effectief leerklimaat op school. Voor iedereen met een passie voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten is een functie in het onderwijs te vinden.

Functies in het primair onderwijs

Leraarondersteuners of onderwijsassistenten begeleiden – samen met de leerkracht(-en) – een groep leerlingen bij hun ontwikkeling. Je helpt, stimuleert en prikkelt ze. Je hebt tijd en aandacht voor de kinderen en maakt ruimte voor individuele aandacht zodat ieder kind zich gehoord en gezien voelt.

Als juf of meester heb je meestal een eigen groep leerlingen die je lesgeeft en vaardigheden bijbrengt. Je draagt kennis over en helpt de kinderen te groeien en te ontwikkelen. Je erkent ieder individu en ziet welke kansen en uitdagingen er zijn. Je past het onderwijs aan op de individuele behoeften van het kind. Je maakt deel uit van een samenwerkend team.

Als intern begeleider ben jij gespecialiseerd in leerlingen die extra uitdaging of ondersteuning nodig hebben. Je bent de professionele schakel tussen school, ouders en eventuele zorgverleners. Je ondersteunt de leerkrachten en draagt bij aan het beleid van de school op het gebied van zorg en begeleiding.

Als directeur ben je van alle markten thuis. Je zorgt ervoor dat alles op school goed verloopt zodat het team goed onderwijs kan bieden aan de leerlingen. Dit houdt in dat je beleid ontwikkelt, de financiën op orde houdt, het schoolgebouw beheert, zorgt dat het team goed kan presteren en ouders tevreden zijn.

De bovenstaande functies zijn niet definitief per school. Iedere school is zelf verantwoordelijk voor de taakverdeling over verschillende functies.

Functies in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Voor sommige vakken is het fijn als er in de klas extra hulp en ondersteuning is voor de leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan scheikundige proefjes waarbij veiligheid voorop staat.

Jij houdt van het vak waar jij je in hebt gespecialiseerd en met gedrevenheid geef jij jouw expertise door aan de volgende generatie. Je bent deskundig in jouw vakgebied en weet die deskundigheid goed over te brengen op leerlingen van 12-18 jaar.

Mentor

Je functie als docent combineer je het mentoraat. In het voortgezet onderwijs zijn mentoren het eerste aanspreekpunt voor zowel leerlingen als hun ouders. Je begeleidt de leerling en stuurt bij waar nodig. Als daar aanleiding toe is, schakel je extra hulp in van zorgprofessionals.

De decaan helpt jongeren bij het maken van een juiste beroeps- of studiekeuze. Je geeft voorlichting en sommige leerlingen begeleid je ook persoonlijk. Deze functie combineer je met lesgevende taken.

Stagebegeleider

Zowel in het vmbo als het middelbaar beroepsonderwijs gaan leerlingen op stage. Als begeleider zorg je dat iedere leerling een geschikte stageplek vindt en je ondersteunt leerlingen bij het opdoen van werkervaring. Je vervult deze functie vaak in combinatie met docentschap.

De vakken zijn op de meeste middelbare scholen onderverdeeld in vaksecties. Een sectiehoofd coördineert de sectie. Dit betekent dat je ervoor zorgt dat het onderwijs aansluit bij de exameneisen. Je bent een essentiële gesprekpartner voor de schoolleiding.

Bijvoorbeeld voor de onderbouwgroepen, de mavoklassen of eindexamenjaren. Als coördinator van een bundeling van klassen of groepen ontwikkel je beleid en voer je deze ook samen met het team uit. Je maakt onderdeel uit van de schoolleiding.

In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is de schoolorganisatie verdeeld in afdelingen. Het reilen en zeilen binnen de afdeling wordt begeleid en gestructureerd door de afdelingsleider.

Leden van het managementteam van een middelbare school dragen gezamenlijk zorg voor de algemene situatie op school. Beleid en strategie worden ontwikkeld en je zorgt ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd door het volledige schoolteam.

Ook voor het voortgezet- en het middelbare beroepsonderwijs geldt dat de bovenstaande functies niet definitief zijn per school. Iedere school is zelf verantwoordelijk voor de taakverdeling over verschillende functies.

Heeft deze informatie geholpen?

Bedankt voor je feedback.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen in de volgende stap in het onderwijs

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media