Wat kan ik verwachten bij een sollicitatiegesprek?

Een sollicitatiegesprek voor een baan in het onderwijs zit nagenoeg hetzelfde in elkaar als andere sollicitatiegesprekken.

Je toekomstige werkgever zal van je willen weten of je over de juiste vaardigheden, ervaring en persoonlijkheid beschikt. Omdat je met leerlingen werkt zal er zeker ook aandacht besteed worden aan je pedagogische en didactische vaardigheden. 

Ook kan je vragen verwachten die specifiek zijn voor de functie als docent. Bekijk de onderstaande voorbeelden goed. Vaak worden één of meer van deze vragen gesteld als je in het onderwijs solliciteert:

Het is belangrijk dat jij je goed verdiept in de school waar jij voor solliciteert:

  • wat is de grondslag van de school?
  • wat voor onderwijssysteem wordt er gehanteerd?
  • hoeveel leerlingen zitten er op de school?
  • wat is de achtergrond van deze leerlingen?
  • hoe groot zijn de klassen?

Begin eens met de website van de school te bekijken, maar zoek ook even verder wat er nog op internet over deze school te vinden is.

Misschien weet je al door je eigen achtergrond of stageplekken dat je graag op een bepaald soort school wilt werken. Als je je goed hebt voorbereid op de voorgaande vraag, dan weet je vast wel te benoemen wat je zo aanspreekt aan de school waar je voor solliciteert, of dat nu de grondslag is, het onderwijssysteem, het type leerlingen, de buitenschoolse activiteiten of de sfeer in het team.

Deze vraag wordt gesteld om meer over jou en je manier van lesgeven te weten te komen. Je kunt als antwoord iets over jouw lesmethoden vertellen. Als iemand binnenloopt, is de kans dan groot dat jij voor de klas staat en uitleg geeft of zijn de leerlingen in groepjes opdrachten aan het uitwerken?

Je kunt ook iets vertellen over de inrichting van je lokaal. Hoe wil jij graag dat dat er uit ziet?

Met je sterke kanten probeer je jezelf natuurlijk te verkopen aan de school. Wat die precies zijn is natuurlijk voor iedereen anders. Je kunt denken aan structuur aanbrengen in een rommelige klas, zwakke leerlingen extra begeleiden, lesplannen maken of op een goede wijze communiceren met ouders.

Als zwakke kant moet je niet iets te groots noemen dat onoplosbaar lijkt. Noem liever iets kleiners en zeg dat je er aan werkt om het op te lossen. Dat kan dan zo iets zijn, dat het je nog niet altijd lukt om de lesstof binnen de beschikbare tijd te behandelen.

Met een antwoord op deze vraag kan je je pedagogische kwaliteiten tonen. Je hebt zo’n situatie vast wel eens mee gemaakt.

Denk niet dat je toen alles in je eentje opgelost moet hebben. Zeg ook iets over samenwerking met collega’s, de ouders of externe deskundigen.

Je kunt vervolgvragen hierop verwachten die gaan over wat je er van geleerd hebt en wat je nu in een vergelijkbare situatie anders zou doen.

Bij deze vraag gaat het niet om je didactische of pedagogische kwaliteiten, maar om communicatie. Vertel hoe er in je huidige baan of tijdens je stage met ouders gecommuniceerd wordt of werd en vertel hoe jij dit zelf ervaren hebt.

Welke vormen van communicatie vind jij zelf prettig en welke vormen vind jij niet goed werken? Geef een of meer voorbeelden van communicatie met ouders over de leerprestaties van hun kind.

Noem daarbij geen namen van de leerlingen of ouders, ook geen voornamen, en neutraliseer de feiten.

In het onderwijs speelt altijd heel veel. De sollicitatiecommissie zal graag willen weten of jij de ontwikkelingen volgt en of je je daar ook een mening over vormt.

Er kan dan ook zo maar naar je mening over een actuele kwestie gevraagd worden. Dat kan een vierdaagse schoolweek door het lerarentekort zijn, een actueel rapport over dyslexie of een nieuwe lesmethode.

Zorg dus dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en dat je hier over mee kunt praten.

Heeft deze informatie geholpen?

Bedankt voor je feedback.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media