SKO

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland & Veluwe

  • Primair onderwijs
  • 20 schoolvestigingen

Over dit bestuur

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland & Veluwe (ook wel SKO | Ontwerpers van Onderwijs genoemd) is een schoolbestuur gevestigd in de gemeente Lelystad. SKO draagt de eindverantwoordelijkheid voor 27 basisscholen in het primair onderwijs, waarvan 21 vestigingen in Flevoland.

Alle scholen binnen dit bestuur werken vanuit een katholieke grondslag, maar variëren qua onderwijskundige identiteit, omvang, omgeving en leerlingenpopulatie. De scholen zetten in op een veilig pedagogisch en uitdagend didactisch klimaat waarin leerlingen de ruimte krijgen om te leren en zich te ontwikkelen.

Ben jij momenteel op zoek naar een vacature of stageplek en spreekt het bestuur van SKO jou aan?

Op het moment biedt SKO 2 vacature(s) op Flevowijs aan. Bekijk de beschikbare vacature(s) of neem voor enige vragen contact op met SKO. Je kan contact opnemen via de onderstaande contactgegevens voor meer informatie.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media