Informatie voor studenten

Wat je moet weten voor het toekomstige docentschap

Bijgewerkt op 03 maart 2021 | 2 minuten

Tijdens je mbo, hbo- of wo-opleiding leer je de basisvaardigheden van het leraarschap. Je stages heb je nodig om praktijkervaring op te doen en je te laten inspireren voor een baan voor de klas.  De bundeling van theorie en praktijk geven je voldoende bagage om je opleiding goed te kunnen voltooien, en daarna te starten in het onderwijs.

Een stageplek uitkiezen

Past een stageschool bij je, dan blijf je enthousiast voor het onderwijs. Je gaat immers het onderwijs in omdat je met passie wilt werken met kinderen. Daar is de juiste stageplek voor nodig. Een school waar jouw vaardigheden en talenten tot bloei kunnen komen.

Diversiteit scholen

Iedere school, ook al vallen ze onder eenzelfde schoolbestuur, heeft een eigen karakter en onderwijsvisie. De scholen die onder een schoolbestuur vallen, hebben eenzelfde identiteit.

Scholen kunnen verschillende grondslagen hanteren, zoals:

Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedere leerling en elke leraar. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. Er zijn wel openbare scholen die vanuit bepaalde onderwijskundige uitgangspunten lesgeven.

Op protestant-christelijke scholen worden kinderen op protestantse wijze onderwezen door leraren die (vaak) ook protestant-christelijk zijn.

In het protestantse onderwijs beginnen leerlingen de dag meestal met een gebed, het zingen van gezangen of psalmen, het onderwijs is sterk gebaseerd op protestants-christelijke gewoonten en tradities.

Op rooms-katholieke scholen worden kinderen op katholieke wijze onderwezen. Levensbeschouwelijke vorming staat centraal in het curriculum en wordt er aandacht gegeven aan kerst en Pasen per schooljaar.

Ook komen er op sommige scholen regelmatig een pastoor in de klas en gaan de kinderen soms gezamenlijk naar de kerk. Kinderen die geen of een ander geloof hebben zijn ook welkom op de school.

Scholen met een algemeen bijzondere inslag zij openbaar met een eigen bestuur. Kenmerkend is dat algemeen bijzonder onderwijs neutraal onderwijs is, neutraal in de zin van de gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Daarnaast geven scholen les vauit een bepaalde onderwijskundige visie, overtuiging en pedagogische methodiek. In Flevoland zijn er de onderstaande onderwijsconcepten beschikbaar:

De kern van het montessorionderwijs: ‘Help mij het zelf te doen’. Montessori werkt vanuit het principe dat een kind spontaan kan leren als het op het juiste moment de juiste middelen krijgt aangereikt.

In het montessorionderwijs maken leerlingen gebruik van speciaal ontwikkelde leermaterialen, die afgestemd zijn op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen. Belangrijke eigenschappen van dit materiaal zijn:

  • Het lesmateriaal maakt direct duidelijk wanneer een kind iets fout heeft gedaan. Daardoor krijgt het kind de kans om zichzelf te evalueren en waar nodig te verbeteren.
  • Er staat steeds één vaardigheid centraal, bijvoorbeeld optellen.
  • Het lesmateriaal is gemaakt van natuurlijke materialen.

Op daltonscholen ligt de focus op drie kernwaarden: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. Binnen het daltononderwijs wordt gewerkt aan brede vorming van het kind.

In het daltononderwijs wordt in het leerprogramma naast de wettelijke kerndoelen rekening gehouden met de behoeften, interesses en competenties van de leerlingen. Het dagprogramma op daltonscholen bestaat voor een groot deel uit verplichte lesstof, de leraar geef instructie en de leerlingen voeren taken uit.

Jenaplanonderwijs hoort bij het traditionele vernieuwingsonderwijs. Een jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders. De leraren zijn professionele opvoeders. Ouders dragen een deel van de opvoeding van hun kinderen over aan de leraren, maar zij blijven een belangrijke rol in het onderwijs spelen.

In het jenaplanonderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. In het jenaplanonderwijs krijgen kinderen de ruimte zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Kinderen mogen verschillend zijn. Het doel is dat de kinderen van de verschillen en van elkaar leren en dat ze verschillen leren respecteren. Het jenaplanonderwijs is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat daarom veel meer dan het aanleren van de standaard schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen.

Maar ook ecologische scholen, ICT- en sterrenscholen. Er zijn scholen die klassikaal werken en scholen die werken met een vorm van unitonderwijs.

Begeleiding

Bij de schoolbesturen in Flevoland ben je verzekerd van een goede begeleiding tijdens je stage. Elke school heeft stagebegeleiders die je persoonlijke ondersteuning bieden. Een aantal is geaccrediteerd tot opleidingsschool. Dan is er een expliciete samenwerking tussen de lerarenopleidingen en een aantal schoolbesturen. Samen zorgen zij voor een goede aansluiting tussen de opleiding en de onderwijspraktijk.

Heeft deze informatie geholpen?

Bedankt voor je feedback.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Starten? Flevowijs ondersteunt iedereen in de eerste stap in het onderwijs

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media