Starten in het onderwijs

Informatie voor starters en zij-instromers

Flevowijs helpt studenten, afgestudeerden, geïntresseerden en zij-instromers om een carriére in het onderwijs te bemachtigen. Met de juiste vooropleiding en ervaring kan jij beginnen met lesgeven voor de klas.

Een belangrijk onderdeel van het docentschap is lesbevoegdheid. Je bent wettelijk verplicht om lesbevoegdheid te hebben om in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs les te kunnen geven.

Er zijn verschillende manieren en trajecten om lesbevoegdheid te bemachtigen, afhankelijk van jouw huidige situatie.

Starten? Flevowijs ondersteunt iedereen in de eerste stap in het onderwijs

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media