SKOFV

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland & Veluwe

  • Primair onderwijs
  • 21 schoolvestigingen

Over dit bestuur

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland & Veluwe (ook wel SKOFV genoemd) is een schoolbestuur gevestigd in de gemeente Lelystad. SKOFV draagt de eindverantwoordelijkheid voor 28 schoolvestigingen in het primair onderwijs, waarvan 21 vestigingen in Flevoland.

Alle scholen binnen dit bestuur werken vanuit een katholieke grondslag, maar variëren qua onderwijskundige identiteit, omvang, omgeving en leerlingenpopulatie. De scholen zetten in op een veilig pedagogisch en uitdagend didactisch klimaat waarin leerlingen de ruimte krijgen om te leren en zich te ontwikkelen.

Ben jij momenteel op zoek naar een vacature of stageplek en spreekt het bestuur van SKOFV jou aan?

Op het moment biedt SKOFV 2 vacature(s) op Flevowijs aan. Bekijk de beschikbare vacature(s) of neem voor enige vragen contact op met SKOFV. Je kan contact opnemen via de onderstaande contactgegevens voor meer informatie.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media