Aanpak lerarentekort officieel bekrachtigd

Bijgewerkt op 02 juni 2023 | 2 minuten

Donderdag is een belangrijke stap gezet om het lerarentekort in Almere aan te pakken. De gemeente, minister Arie Slob van onderwijs en vertegenwoordigers van scholen hebben een convenant ondertekend. Daarin staat welke acties er ondernomen worden om het schrijnende lerarentekort in de stad aan te pakken.

Het lerarentekort in Almere bedraagt 13 procent in het reguliere onderwijs en 20 procent in het speciaal onderwijs. “Dit tekort aan leraren zet de kwaliteit van het onderwijs enorm onder druk en zorgt voor veel dagelijkse onrust en frustratie op de scholen”, vertelt wethouder Roelie Bosch. “Met de ondertekening van het convenant wordt bekrachtigd dat we samen de schouders eronder zetten.”

Afgesproken is dat Almere 6 miljoen euro krijgt van het Rijk. Dit geld is bedoeld voor een periode van vier jaar en wordt geleidelijk overgemaakt aan betrokken onderwijsinstellingen.

Begeleidingsprogramma

Het geld wordt onder meer gebruikt voor een begeleidingsprogramma waarmee startende leerkrachten geholpen worden. “Niet iedere leraar in Almere komt zelf uit de grote stad, maar je krijgt hier als leerkracht wel met grootstedelijke problematiek te maken”, zegt Herbert griffioen van de Regiegroep Lerarentekort in Almere.

Verder wordt ingezet op ondersteuning voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Ook is het de bedoeling onderwijsassistenten op te leiden tot leraar. Tenslotte gaat het Almeerse onderwijs samenwerken met maatschappelijke organisaties. Die kunnen straks leerlingen opleiden in vakken over de natuur en creativiteit. Op dat plan kwam wel kritiek vanuit de Algemene Onderwijsbond.

In totaal trekt minister Slob de komende vier jaar 116 miljoen euro uit om het lerarentekort de vijf grote steden aan te pakken.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media