Anders Organiseren: schooljaar 2023-2024

27 juni 2024 | 3 minuten

Anders bekwame professionals

Hoe organiseer je goed onderwijs voor alle leerlingen in Almere als het tekort aan bevoegde leerkrachten niet afneemt? Binnen het noodplan lerarentekort (2020-2024) heeft de werkgroep Anders Organiseren zich hiervoor allereerst gericht op de inzet van anders bekwame professionals. Dit zijn professionals en instanties die lesmateriaal aanbieden aan het onderwijs.

Andersom Almere

In Almere komen we  bijvoorbeeld partners tegen als Collage, Stad & Natuur, denieuwebibliotheek, Triade-Vitree en BijzonderJij. Maar ook eenpitters en organisaties uit Amsterdam en omstreken doen mee. Deze aanbieders van onderwijs zijn vanaf mei 2023 online vindbaar op het platform Andersom Almere. Het platform is een middel om externe partners nog sneller te vinden en om goede voorbeelden uit de praktijk op te halen.

Anders bekwaam

Om het lesaanbod van onze partners op het platform nog beter te maken heeft Team Andersom Almere, op verzoek van het onderwijsveld en in afstemming met Windesheim, de workshop Anders Bekwaam ontwikkeld. Deze workshop is gericht op een kennismaking met het onderwijs. Het afgelopen jaar is de workshop Anders Bekwaam drie keer georganiseerd. Ruim 50 externe professionals zijn onder begeleiding van onderwijsprofessionals aan de slag gegaan om hun basisvaardigheden rondom didactiek en pedagogiek en collegiaal samenwerken onder de loep te nemen. De drie workshops zijn zeer positief ontvangen en de eerste terugkomdag is alweer geweest. Voor volgend jaar hebben we verschillende aanvragen ontvangen vanuit Stad & Natuur,  Bonte Hond en Karibu. Verder gaan we in gesprek met het ROC van Flevoland om te bekijken of we de workshop kunnen aanbieden aan studenten van opleidingen als sport & bewegen en pedagogisch medewerker.

Samen met Windesheim en Collage bekijken we ook hoe een mogelijk vervolg op deze workshop er uit zou kunnen zien! Nieuwsgierig naar deze workshop? Stuur een mailtje naar: info@andersomalmere.nl

Onderwijsambassadeurs

Anders Organiseren in Almere doet nog veel meer!

De werkgroep is gestart met een pilot Onderwijsambassadeurs. Een prachtig project om een professional uit het bedrijfsleven een dag in de week te koppelen aan een vaste groep en leerkracht in het basisonderwijs. Het project is in Utrecht al jaren een groot succes en draagt vooral bij aan het werkgeluk van de zittende leerkrachten.

In Almere is het project in januari begonnen. In deze nieuwsbrief lees je hoe het Menno Gaijkema bevalt als onderwijsambassadeur op de Droomspiegel.

Heel Holland Leert

Anders Organiseren gaat ook over inspiratie, van elkaar leren en ontwikkelen. Afgelopen april hebben we met vier schooldirecteuren een kijkje genomen bij de Leergang Heel Holland Leert. Dit programma is ontwikkeld door Onderwijs maak je samen, in opdracht van Heel Utrecht Leert. Tijdens een inspirerend programma leren schoolteams om samen na te denken hoe zij op hun school, passend bij hun doelgroep, het onderwijs kunnen organiseren als er niet voor elke groep een vaste leerkracht beschikbaar is.

We hopen volgend jaar in Almere een pilot op te starten met een aantal schoolteams om te zien of deze leergang onze scholen verder op weg kan helpen om het onderwijs in Almere verder anders te organiseren. #wordtvervolgd

Nieuwsgierig geworden naar Anders Organiseren in Almere? Neem contact op met de werkgroepbegeleider: s.kok@flevowijs.nl (of s.kok@asg.nl)

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media