Update maatregel 4: Professionaliseren OOP (onderwijsondersteundend personeel)

‘Vooruitgang mogen ervaren is fantastisch’

27 juni 2024 | 2 minuten

Voor het afstuderen voeren de Ad PEP-studenten aan het eind van het tweede jaar een onderzoek uit waarbij ze theorie en praktijk met elkaar verbinden. Uit de reflectie op dit onderzoek kwam de volgende quote: “Vooruitgang mogen ervaren is fantastisch. Het is namelijk een begin. Een eigen succeservaring waarop je kan voortborduren. Tel daarbij op dat je kennis kan en mag delen met je collega’s en zo weer nieuwe informatie uitwisselt.”

Diploma ad PEP

Ook dit jaar zullen er weer 26 (gesubsidieerde studenten) opgaan voor een diploma Ad PEP. Momenteel vinden de laatste beoordelingen plaats, dus we weten op dit moment nog niet precies hoeveel studenten er gaan slagen. Wel zien we dat de studenten grotendeels bijlopen. De diplomauitreiking zal plaatsvinden op maandag 14 oktober 2024, in de vroege avond, op Windesheim.

Extra studenten

Ander mooi nieuws is dat de maatregel nog twee jaar verlengd mag worden. Dit betekent dat we komend jaar nog 20 studenten extra kunnen opleiden. Almeerse besturen kunnen voor het komende studiejaar weer een aantal studenten aanmelden voor een nieuwe ronde. Zij krijgen hun studie dan twee jaar vergoed.

Samengaan werkgroepen

Na de zomer zal de werkgroep OOP samengaan met de werkgroep Inductie. We gaan ons dan richten op het duurzaam inbedden van de begeleiding van onderwijsassistenten en Ad PEPer’s tijdens en na hun studie. Hiermee hopen we dat zij met plezier en vol energie in het onderwijs blijven werken. 

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media