Update maatregel extra ondersteuning in de school

27 juni 2024 | 3 minuten

“Wat fijn dat dit aanbod er nu is! Het heeft me veel gebracht en ik kan met de tools nu vanuit een ander perspectief kijken naar de kinderen in mijn klas.”

Deze opmerking kwamen we tegen in de evaluatie van het project groepsdynamica dat we samen met de gemeente hebben opgezet. Een mooie blijk van samenwerking tussen de partners in de keten om onze medewerkers voor de groep zo goed mogelijk te ondersteunen. Iets waar de gelden van de maatregel extra ondersteuning precies voor bedoeld zijn.

Als werkgroep hebben we zeven deelprojecten opgezet waarbij we in de wijken, op de scholen en, in samenspraak met al onze partners, in het schoolveld zo goed mogelijk proberen te ondersteunen.

We zijn dan ook blij te mogen vertellen dat we volgend jaar een 2e kernklas gaan inrichten in Almere Buiten. Hier kunnen we die leerlingen die niet terecht kunnen op het Taalcentrum toch zo goed mogelijk opvangen met al hun vragen om hen zo goed mogelijk te laten landen in ons land. In de volgende update zullen we vooral deze kinderen aan het woord laten over de kernklas(sen) zelf. We streven ernaar om te komen tot een dekkend netwerk van kernklassen, ( vier in de stad) zodat de kinderen niet van de ene kant van Almere naar de andere kant moeten reizen om naar school te gaan. Hierbij werken we steeds nauwer samen met het Taalcentrum.

Ook de inzet van de pedagogisch conciërge is uitgebreid naar alle drie de locaties van Stichting Almere Speciaal en de middelen voor het SBO worden specifiek ingezet voor de mensen voor de groep die extra ondersteuning nodig hebben.

We zien met elkaar in de stad dat de samenwerking tussen de ketenpartners steeds steviger wordt. Kinderen (en hun ouders) worden eerder geholpen en intensieve hulpverlening is daardoor niet meer nodig. Maar het blijft belangrijk elkaar te leren (her)kennen en erkennen. Iedereen draagt daarin zijn steentje bij vanuit zijn eigen expertise.

Als werkgroep zijn we dan ook zeker nog niet klaar en hopen we dat deze impulsen eraan bijdragen om deze deelprojecten verder vorm te geven. We denken hierbij onder andere aan projecten voor leerlingen in de bovenbouw van het PO om thuis zitten te voorkomen. Maar we denken ook aan een goede landing voor die jongste kleuters met een specifieke ondersteuningsbehoefte en voor wie het naar school gaan nog een uitdaging is. Alles altijd in samenhang met de medewerkers voor de groep.

We kijken terug op een schooljaar waarin we verschillende projecten hebben mogen uitbreiden en die we, nu de subsidie vanuit het noodplan doorloopt, verder mogen inrichten voor de kinderen en  jongeren in de stad.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media