Bijgewerkt op 24 februari 2021 | 1 minuut

  Fontys is de grootste kwaliteitshogeschool van Zuid-Nederland. Onze opdracht: inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs bieden en praktijkgericht onderzoek doen dat écht iets betekent voor de samenleving.

  Ons onderwijs en onderzoek sluiten direct aan bij actuele en toekomstige vragen en behoeften van onze studenten, het werkveld en de (regionale) samenleving.

  Bijgewerkt op 23 februari 2021 | 1 minuut

  Leren, werken en leven in Amsterdam zijn bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden.

  De HvA is een grootstedelijke hogeschool waar studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken met elkaar en met bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen.

  Bijgewerkt op 23 februari 2021 | 1 minuut

  Iedere dag leren, werken en onderzoeken duizenden mensen bij Hogeschool Utrecht. Om betere professionals te worden. En om samen bij te dragen aan het werkveld en aan de samenleving. Onderwijs, onderzoek en werkveld komen samen bij de HU.

  Bijgewerkt op 23 februari 2021 | 1 minuut

  De Marnix Academie is de grootste zelfstandige pabo van Midden-Nederland.

  Bij ons studeren 1.500 bachelor studenten voor leraar basisonderwijs, en werken ruim 150 medewerkers aan het opleiden van toekomstige leraren en verdere professionalisering van het onderwijs. Dat doen we met kleinschalig, praktijkgericht onderwijs in een ongedwongen en persoonlijke sfeer.

  Bijgewerkt op 08 maart 2021 | 1 minuut

  Windesheim is een persoonlijke en flexibele hogeschool waar docenten, studenten en mensen uit de praktijk elkaar kennen en elkaar begeleiden, waar iedereen invloed heeft of wat en hoe er geleerd wordt.

  Bijgewerkt op 24 februari 2021 | 1 minuut

  De geschiedenis van Aeres ligt in het agrarisch en educatief hoger onderwijs. Deze hogeschool richt zich op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen in de volgende stap in het onderwijs

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media