Wat is het geschiktheidsonderzoek voor zij-instromers?

Het geschiktheidsonderzoek voor zij-instromers is erop gericht om vast te stellen of mensen van buiten het onderwijs geschikt zijn om als leerkracht in het primair onderwijs te werken.

Het gaat om het vaststellen van eerder verworven competenties (EVC) en of deze in voldoende mate direct inzetbaar zijn voor de klas, al dan niet met aanvullende scholing. 

Onderdelen geschiktheidsonderzoek

Het geschiktheidsonderzoek bestaat uit zeven onderdelen:

Het geschiktheidsonderzoek begint met een eigenvaardigheidstoets voor rekenen. Om onderwijs te kunnen geven in het primair onderwijs, wordt de eigen vaardigheid voor rekenen voorwaardelijk geacht.

Daarnaast wordt er gekeken naar mondelinge en schriftelijke vaardigheid in de Nederlandse taal.

Dit onderdeel dient ervoor om alle relevante leer- en werkervaringen en de daarbij verworven bekwaamheden uit het voormalige werkleven vast te leggen. Het portfolio is een document waarin gegevens (bewijzen) genoteerd en materialen bijgevoegd kunnen worden om aan te tonen aan welke bekwaamheidseisen je al voldoet.

Bij dit onderdeel doe je een aantal schriftelijke opdrachten die gericht zijn op het ontwikkelen van lessen voor het vak en het voeren van gesprekken. Daarnaast analyseer je een aantal door leerlingen gemaakte opdrachten en bedenk je welke vervolghandelingen door de leraar gedaan kunnen worden.

Bij dit onderdeel vindt er een interview plaats waarbij er vragen gesteld worden naar aanleiding van het ingeleverde portfolio en de gemaakte praktijkgerichte opdrachten. Ook zullen er vragen gesteld worden over jouw visie op het jouw beoogde beroep in het onderwijs.

In dit onderdeel verdiep jij je in de lesvoorbereiding, de lesuitvoering en de zelfreflectie op de les.

Het gaat om het uitvoeren van een les in een werkelijke klassensituatie op een basisschool. Het is de bedoeling dat je je goed voorbereidt en over de les contact hebt met de desbetreffende groepsleerkracht.

Na de praktijkles volgt een reflectiegesprek. Dit gesprek heeft twee doelstellingen. Ten eerste wordt je reflectie op de les gevraagd en vergeleken met de observatie van de assessoren. Daarnaast zullen de assessoren vragen stellen met het oog op het vinden van bewijs voor nog niet aangetroffen bekwaamheden.

Het laatste onderdeel bestaat uit de beoordeling en de uitwerking van bevindingen in een rapportage, plus het advies van de assessoren. Nadat de rapportage is opgesteld, volgt een gesprek waarin door de assessoren een toelichting op de beoordeling aan de kandidaat wordt gegeven.

Eindbeoordeling en rapportage

Na afloop krijg je direct een mondelinge terugkoppeling op het assessment. Binnen tien werkdagen ontvang je ook de bijbehorende rapportage. Bij een positief assessment krijg je een geschiktheidsverklaring Zij-instroom in Beroep.

Heeft deze informatie geholpen?

Bedankt voor je feedback.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media