Parels in het onderwijs

27 juni 2024 | 3 minuten

Saskia Maatman praatte ons bij over het begeleidingsprogramma voor startende leraren. Naast Saskia (kartrekker) maken Tjeerd Streekstra (ASG) en Frank Groot (Prisma) deel uit van de werkgroep maatregel inductie. Wat waren de hoogtepunten en wat zijn de aandachtspunten voor de komende periode?

Om startende leraren heel goed te begeleiden, zetten de besturen van Almere hun eigen inductieprogramma in. Daarnaast is er een overkoepelend programma. Dit programma is dynamisch en continu in ontwikkeling. Het afgelopen schooljaar zijn er drie overkoepelende inductiebijeenkomsten voor startende leerkrachten georganiseerd, ieder met een ander thema. Wat het zo bijzonder maakt, is dat de inductiebijeenkomsten bestuursbreed  zijn opgezet, door samenwerking tussen ASG, Prisma, SKO en alle andere besturen van Almere. De inductiebijeenkomsten zijn heel positief ontvangen door de deelnemers. Een groot succes dus! Dankzij een gezamenlijke inspanning, als Almere, met als doel het professionaliseren van de startende leerkracht.

Van en met elkaar leren is goud waard

Op de scholen zelf moet het gebeuren; daar gaan de starters aan de slag. Tijdens de inductiefase werken de scholen met starterscoaches die de starters begeleiden. De coaches zijn vaak zeer ervaren leerkrachten die professionalisering gevolgd hebben op het gebied van coaching en begeleiding. De begeleiding door starterscoaches wordt erg gewaardeerd en is cruciaal voor een goede landing in het onderwijs. En hiermee voorkom je ook dat starters uitvallen. Dat zie je terug in de cijfers; de uitval van startende leerkrachten is heel laag in Almere. Een resultaat om ongelooflijk trots op te zijn. Een mooie bijkomstigheid van dit alles is ook nog het ‘van en met elkaar leren.’ De starterscoach, de ervaren leerkracht, leert ook weer van de startende leerkracht, die met nieuwe ideeën de school binnenkomt. Dat ‘van en met elkaar leren’ is goud waard!

Speerpunten komende tijd

De komende tijd gaat het begeleidingsprogramma zich richten op de zogenaamde anders bevoegden. Hiermee bedoelen we onderwijsprofessionals als zij-instromers, onderwijsassistenten en leraarondersteuners. Door het grote lerarentekort zien we de laatste jaren dat er steeds meer scholen zijn die anders bevoegden voor een groep plaatsen. En dat daar mooie parels tussen zitten, is een ding dat zeker is! Het is nu tijd om de stap te maken naar verbreding en  duurzaamheid door deze parels een goede plek te geven op een school. Dat kan door het begeleidingsprogramma voor de startende leerkracht ook in te gaan zetten voor alle andere startende professionals, in samenwerking met de andere maatregelen van het convenant. Een goede start in het onderwijs valt of staat met een goede begeleiding tijdens de inductiefase. Dat geldt voor alle doelgroepen, niet alleen voor startende leerkrachten. Het is daarom heel kansrijk om, met het oog op duurzaamheid, vanaf nu goede inductieprogramma’s te ontwikkelen voor alle doelgroepen. Waarbij maatwerk begeleiding voor de startende professionals binnen de scholen essentieel is.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media