Uitkomsten enquête zij-instroom

12 december 2023 | 3 minuten

In het 2e kwartaal van 2023 is er een enquête uitgezet onder de zij-instromers in Almere die op dat moment in opleiding waren. In totaal hebben 35 zij-instromers de enquête ingevuld. De uitkomsten hiervan delen wij graag met jullie:

  • Voor aanvang van het zij-instroomtraject heeft ruim 50% van de zij-instromers veel moeite moeten doen om goed geïnformeerd te raken over het traject. Een centrale plek met heldere informatie ontbreekt volgens hen.
  • Het raadplegen van diverse sites (o.a. Flevowijs), een of meer dagen meelopen op een school, de cursus ‘Zin in lesgeven’ en de informatieavonden Vraag maar raak worden het vaakst genoemd om je te helpen oriënteren op het zij-instroomtraject. Een wens van de zij-instromers hierbij is: alle informatie eenduidig op één plek vastleggen.
  • Na het werving-en-selectieproces heeft 80% van de zij-instromers, in goed overleg met het schoolbestuur waar zij werkzaam zijn, een passende plek op een school kunnen vinden. Ook als de plek die in eerste instantie vrij was, niet geheel passend was, was er vanuit de werkgevers veel flexibiliteit om de situatie op te lossen. Het overgrote deel van de zij-instromers is tijdens het traject niet van school gewisseld. Meer dan de helft van de zij-instromers is tijdens de tweejarige opleiding wel binnen de school van groep gewisseld.
  • De zij-instromers ervaren de begeleiding die zij krijgen bij de verschillende besturen in Almere als zeer positief.  De begeleiders worden beschouwd als competent en zeer professioneel. De zij-instromers hebben erg veel aan de regelmatige lesbezoeken en lesobservaties.
  • De ervaringen ten aanzien van de eerste, maximaal drie maanden, veilige landing (drie maanden dubbel draaien) zijn zeer wisselend. De reacties varieerden van ‘zeer positief’ tot ‘er was geen tijd en ruimte om dit goed uit te voeren’. Bij een positieve ervaring bleek de periode van drie maanden lang genoeg te zijn en was er vaak al in een eerder stadium in goed overleg besloten om zelfstandig te gaan draaien.
  • De meest genoemde knelpunten voor de zij-instromers zijn: de hoge werkdruk, de vele opdrachten van de opleiding en geen vast aanspreekpunt hebben. Drie van de vijf zij- instromers vinden de studiebelasting hoog.
  • Ruim 60% van de zij-instromers vindt dat er tijdens de opleiding nog meer aandacht mag zijn voor didactiek, pedagogiek en klassenmanagement.
  • Meer dan 95% van de zij-instromers zet zich (samen met hun coach) in om het zij-instroomtraject tot een succes te maken. Bijna allemaal verwachten zij het traject succesvol af te ronden en over drie tot vijf jaar nog steeds in het onderwijs werkzaam te zijn.
  • Met betrekking tot het zij-instroomtraject zien we vanuit de schoolbesturen de laatste jaren een sterk verbeterde samenwerking op alle vlakken, van intake tot diplomering. Er zijn goede onderlinge afspraken gemaakt, er zijn maandelijkse overlegmomenten met de opleiding en we zien het percentage van succesvol opleiden op een hoog niveau stabiliseren.

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media