Alles op alles voor goed onderwijs

17 juli 2023 | 3 minuten

We hebben te maken met een nieuwe realiteit: de lerarentekorten in het primair en voortgezet onderwijs zijn hardnekkig en ongelijk verdeeld.

Scholen staan langdurig onder hoge druk en het onderwijs komt in de knel. De tekorten zullen volgens de berekeningen niet afnemen en na 2030 zelfs verder toenemen. Dat betekent dat wij als samenwerkende besturen nog solidairder moeten zijn om elkaar te helpen bij deze tekorten en kansenongelijkheid tegen te gaan. Nog steeds zijn er scholen die geen tekorten hebben en scholen die voor een onmogelijke opgave staan.

Flevowijs

Flevowijs is het platform dat de verschillende schoolbesturen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, gespecialiseerd onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs), de gemeentes en de verschillende opleiders in Flevoland met elkaar verbindt.

Het doel is om gezamenlijk te werken aan de werving en het behoud van onderwijspersoneel. De schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, gespecialiseerd onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs hebben een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om de lerarentekorten terug te dringen. Deze aanpak sluit aan bij de landelijke pijlers rondom het lerarentekort: instroom, behoud, anders leren en vernieuwend opleiden.

De afgelopen jaren zijn er al veel maatregelen genomen om de lerarentekorten terug te dringen. In 2020 zijn er convenanten voor het primair onderwijs afgesloten in de G5-gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht om het lerarentekort aan te pakken. Hoewel het lastig is om conclusies te trekken over de effecten van deze maatregelen, weten de G5-gemeenten wel welke maatregelen in hun specifieke context werken. Ook zijn er maatregelen genomen vanuit de subsidie “regionale aanpak personeel” voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Om tot duurzame oplossingen te komen, is samenwerking binnen de regio essentieel.

De ervaringen die gezamenlijk zijn opgedaan, beginnen vruchten af te werpen. Geen enkele school of schoolbestuur kan de tekorten alleen oplossen. Het fundament voor een duurzame samenwerking is gelegd vanuit het programma lerarentekort. Binnen de verschillende sectoren wordt er gewerkt aan dezelfde pijlers (instroom, behoud, anders organiseren en vernieuwend opleiden) en heeft men te maken met dezelfde stedelijke context.

Onderwijsregio’s

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap streeft naar een landelijk netwerk van onderwijsregio’s als onderdeel van een lerarenstrategie. Binnen deze regio’s werken onderwijspartners en andere belanghebbenden samen aan een goed functionerende onderwijsarbeidsmarkt. Dit gebeurt door middel van effectieve werving, matching, opleiding, begeleiding en professionalisering van onderwijspersoneel. Er worden ook meetbare ontwikkelafspraken gemaakt over de regionale aanpak van het personeelstekort.

Op deze manier werkt elke onderwijsregio effectiever samen om een aantrekkelijk beroep te creĆ«ren en (startend) onderwijspersoneel op te leiden en te begeleiden. Deze aanpak helpt bij het personeelstekort en voorkomt concurrentie tussen scholen en instellingen om schaars personeel. Daarnaast wisselen de verschillende onderwijsregio’s kennis en creatieve oplossingen uit met andere arbeidsmarktregio’s en sectoren.

Voorloper

Almere wil als voorloper fungeren en heeft dit doel bereikt! Op 6 juli heeft Almere de definitieve status van voorloper gekregen. Als eerste onderwijsregio kan Almere nu aan de slag met het opzetten van een goed functionerende onderwijsarbeidsmarkt. Almere is een jonge stad waar partners vanaf het begin elkaar weten te vinden. Het aantal organisaties is overzichtelijk, de communicatielijnen zijn kort en afspraken kunnen snel gemaakt worden. Hierdoor kunnen we samen goede resultaten behalen. Daarnaast heeft Almere het grootste lerarentekort van Nederland en groeit de stad, waardoor er steeds meer docenten nodig zijn. Dit motiveert ons nog meer! We zetten alles op alles om de leerlingen in Almere van kwalitatief goed onderwijs te voorzien!

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media