Het verhaal van Roelie Bosch

Bijgewerkt op 28 september 2023 | 6 minuten

Met de campagne ‘Gebruik jouw persoonlijke instellingen voor de klas’ hopen Flevowijs en de Gemeente Almere een extra impuls te geven aan het aantrekken van nieuwe leraren. Kwalitatief goed onderwijs is essentieel. Daarmee bouwen we samen aan de toekomst van onze kinderen. Wethouder van Onderwijs, Roelie Bosch, onderstreept het belang van de campagne.

Campagnebeeld met Xiomara Admiraal

Waarom hebben jullie deze campagne in het leven geroepen?

“Almere heeft een groot lerarentekort. In het basisonderwijs is het zelfs het grootste tekort van heel Nederland. We gunnen elk kind de kans om zich te ontwikkelen naar wat hij kan. En dan heb je leraren nodig. We moeten nu echt aan de bak om te kijken hoe we mensen voor de klas kunnen krijgen.

De campagne is een samenwerking tussen Flevowijs en de gemeente Almere. Wat is de meerwaarde van deze samenwerking?

Flevowijs is het samenwerkingsverband van alle schoolbesturen in de provincie. Wij doen vanuit de gemeente mee met een noodplan lerarentekort. Je hebt elkaar heel hard nodig; je kunt dit niet in je eentje oplossen. Wij als overheid niet, omdat wij niet direct mensen voor de klas zetten of begeleiden. Dat doet het onderwijs zelf. Het onderwijs heeft ook onze hulp nodig, omdat wij vanuit het Rijk de middelen krijgen om dingen op een andere manier te financieren of om regelruimte te krijgen.

Zo kunnen wij contacten leggen met andere professionals die allerlei bekwaamheden hebben. Denk aan Stad en natuur, de kunstsector of de sport. Het is mooi als wij als gemeente die verbindende factor kunnen zijn. Daarom is de samenwerking tussen Flevowijs en de gemeente zo belangrijk. We moeten het echt met elkaar doen! Met respect voor ieder’s eigen rol en door goed te kijken naar hoe we elkaar kunnen versterken.

‘Als er onvoldoende leerkrachten zijn, en daarmee dus minder persoonlijke aandacht, liggen verleidingen op de loer.’

Wat gaan de mensen zien van de campagne?

Mensen gaan de campagne zeker opmerken. We gaan adverteren op de digitale schermen in de bussen in de stad en op de schermen boven de kassa in de supermarkten. Daarnaast wordt er online veel aandacht aan besteed op Social Media, Google advertenties en Facebook. En op de site van Flevowijs staat alle benodigde informatie, ook over hoe je je kan aanmelden. Het kan je dus echt niet ontgaan!

Wat betekent de campagne voor u persoonlijk?

We gunnen alle kinderen kwalitatief goed onderwijs. Kinderen de kansen geven om ze te laten worden wie ze willen zijn, dat raakt mij nog steeds heel erg. Gelukkig werken we hier hard aan met programma’s als ‘Kansrijk in het PO’ en ‘Kansrijk in het VO’. Kinderen hebben aandacht en begeleiding nodig.

De kwaliteit van het onderwijs komt onder druk te staan als er minder of geen leerkrachten zijn. Op school moeten kinderen zich veilig voelen. Maar als er onvoldoende leerkrachten zijn, en daarmee dus minder persoonlijke aandacht, liggen verleidingen op de loer. Het mooie aan mijn portefeuille nu, met Onderwijs, Jeugd en Gezin, Welzijn, vind ik dat ik een steentje kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het programma ‘Kapot Sterk’. Hierbij nodigen we groepen 7 en 8 uit om ze attent te maken op de gevaren om in de drugscriminaliteit gezogen te worden. Dat is heel reëel; we zien een toenemend aantal kinderen dat daarin afglijdt. Zelfs kinderen op de basisschool worden al gevraagd om kleine klusjes te doen. En je weet hoe dat gaat. Voor die klusjes worden ze betaald en binnen de kortste keren hebben ze veel meer geld dan hun klasgenoten. En dan zijn ze in een keer dus het mannetje.

Maar misdaad loont niet. En misdaad maakt ook niet gelukkig. Hoe kunnen deze kinderen later hun dromen waarmaken? Dat gaat mij echt aan het hart. En daarom is het zo belangrijk dat er voldoende leraren zijn, zodat de kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben en verdienen.

‘Leraren zijn geen eenheidsworst.’

Waarom hebben jullie gekozen voor de slogan ‘Gebruik je persoonlijke instellingen voor de klas’?

Door in te zetten op zogeheten persoonlijke instellingen willen we mensen bewust maken van hun persoonlijke kwaliteiten. Persoonlijke kenmerken die iemand als leraar uniek maken. Leraren zijn geen eenheidsworst. Ze zijn heel gevarieerd en kunnen op hun eigen manier, met hun persoonlijke kwaliteiten, iets betekenen voor de kinderen. Dat is ontzettend waardevol. Zet alles dus voor jezelf goed op een rij, check je persoonlijke instellingen en meld je aan! Ook jij kan dit. De kinderen in Almere hebben je nodig!

Wanneer is de campagne geslaagd?

Het belangrijkste is natuurlijk dat we zoveel mogelijk nieuwe leraren krijgen. We kijken dan vooral naar de nieuwe aanmeldingen. Ik hoor dat de resultaten tot nu toe heel positief zijn. Het aantal aanmeldingen van mensen die geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs is hoger dan bij de vorige campagne. Er hebben zich al 62 mensen aangemeld.

Maar het is breder dan alleen de nieuwe aanmeldingen. Ik denk dat het goed is dat we duidelijk maken dat we niet bij de pakken neer gaan zitten, niet als gemeente en niet als schoolbesturen. We willen actief iets doen aan het lerarentekort en samen optrekken. Voor de beeldvorming zou ik het fijn vinden als mensen dat ook zien en denken: ‘Dat is belangrijk! Daar wordt aan gewerkt!’

‘Kinderen de kansen geven om ze te laten worden wie ze willen zijn, dat raakt mij nog steeds heel erg.’

Zou u zelf in het onderwijs willen werken?

Nou, dat wil ik zeker. Ik heb altijd gezegd: Als ik geen wethouder meer ben, dan wil ik graag burgemeester worden.’ Maar dan moeten wel alle stukjes precies in elkaar vallen. Als dat niet lukt, lijkt het mij heel leuk om het onderwijs in te gaan. Ik moet dan eerst omgeschoold worden, want ik heb geen opleiding voor het onderwijs. Maar het lijkt me een mooie, nieuwe stap

We zijn best wel benieuwd naar uw ‘persoonlijke instellingen’…

Ha, ha, een leuke vraag! Ik ben altijd wel nieuwsgierig. Ik ben bijvoorbeeld pas begonnen met een studie toen ik 40 was, omdat daar eerder geen mogelijkheid voor was. En ik ging de politiek in, toen ik zelf kinderen kreeg en bedacht: ‘Wat wil en kan ik er nu zelf aan bijdragen dat deze stad straks weer een stukje mooier is? Ja, die nieuwsgierigheid zou ik graag willen overdragen op kinderen en bij hen naar boven proberen te brengen. Verder ben ik heel gemoedelijk. Ik hou van gezelligheid. Ik denk dat het ook heel leuk is als het in de klas gezellig is.”

Hulp nodig? Flevowijs ondersteunt iedereen die in het Flevolandse onderwijs wilt werken

© Flevowijs - 2024 | Alle rechten voorbehouden Boosted by Watch4Media