Statushouders ontdekken hun kansen voor de klas

Statushouders ontdekken hun kansen voor de klas

FLEVOLAND – Statushouders die in hun land van herkomst voor de klas hebben gestaan, kunnen veel betekenen voor het onderwijs in Flevoland . Om de overstap makkelijker te maken, begint vrijdag 28 augustus een speciaal oriëntatiejaar voor deze doelgroep. In e en jaar tijd kunnen ze kennismaken met het Nederlandse onderwijssysteem en ontdekken ze hun kansen in deze branche.

De deelnemers volgen onderwijsinhoudelijke vakken zoals pedagogiek en vakken die aansluiten bij het lesgevende werk dat ze in hun thuisland hadden. Deze vakken worden verzorgd door hogeschool Windesheim. Door de lessen leren de studenten het Nederlandse onderwijssysteem en het jargon van hun vakgebied kennen.

Hiernaast lopen zij stage op een school voor het primair of voortgezet onderwijs. Diverse Almeerse scholen en een school uit Lelystad stellen hiervoor stageplekken beschikbaar. Door regelmatig op school te zijn, doen ze veel ervaring op. Ondertussen wordt van de deelnemers ook verwacht dat zij de Nederlandse taal verder leren.

Mogelijkheden
Aan het einde van het oriëntatiejaar wordt samen met de student bekeken welke uitstroommogelijkheden er zijn. Wellicht kan de student als zij -instromer werken en leren combineren om zo de lesbevoegdheid te halen. Andere opties zijn aan de slag gaan als onderwijsassistent , een aanvullende studie of nog een extra overbruggingsjaar om de Nederlandse taal goed machtig te worden.

UAF
Bij de totstandkoming van het project is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van Stichting voor Vluchteling – Studenten UAF. Het UAF hielp mee met de werving en blijft tijdens het oriëntatiejaar beschikbaar voor vragen van de deelnemers. Daarnaast zal het UAF de stageverlenende scholen ondersteunen bij het begeleiden van de statushouders.

Maatschappelijk betrokken
Hogeschool Windesheim , Flevowijs en UAF werken graag samen aan dit nieuwe project om hun maatschappelijke betrokkenheid handen en voeten te geven . Door de samen werking worden statushouders verder begeleid in hun loopbaan . Daarnaast kent Flevoland een lerarentekort. De inzet van statushouders voor de klas zou kunnen bij dragen aan de vermindering van het tekort.

 

Aanpak lerarentekort officieel bekrachtigd

Aanpak lerarentekort officieel bekrachtigd

Donderdag is een belangrijke stap gezet om het lerarentekort in Almere aan te pakken. De gemeente, minister Arie Slob van onderwijs en vertegenwoordigers van scholen hebben een convenant ondertekend. Daarin staat welke acties er ondernomen worden om het schrijnende lerarentekort in de stad aan te pakken.

Het lerarentekort in Almere bedraagt 13 procent in het reguliere onderwijs en 20 procent in het speciaal onderwijs. “Dit tekort aan leraren zet de kwaliteit van het onderwijs enorm onder druk en zorgt voor veel dagelijkse onrust en frustratie op de scholen”, vertelt wethouder Roelie Bosch. “Met de ondertekening van het convenant wordt bekrachtigd dat we samen de schouders eronder zetten.”

Afgesproken is dat Almere 6 miljoen euro krijgt van het Rijk. Dit geld is bedoeld voor een periode van vier jaar en wordt geleidelijk overgemaakt aan betrokken onderwijsinstellingen.

Begeleidingsprogramma
Het geld wordt onder meer gebruikt voor een begeleidingsprogramma waarmee startende leerkrachten geholpen worden. “Niet iedere leraar in Almere komt zelf uit de grote stad, maar je krijgt hier als leerkracht wel met grootstedelijke problematiek te maken”, zegt Herbert griffioen van de Regiegroep Lerarentekort in Almere.

Verder wordt ingezet op ondersteuning voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Ook is het de bedoeling onderwijsassistenten op te leiden tot leraar. Tenslotte gaat het Almeerse onderwijs samenwerken met maatschappelijke organisaties. Die kunnen straks leerlingen opleiden in vakken over de natuur en creativiteit. Op dat plan kwam wel kritiek vanuit de Algemene Onderwijsbond.

In totaal trekt minister Slob de komende vier jaar 116 miljoen euro uit om het lerarentekort de vijf grote steden aan te pakken.

Coachopleiding helpt bij aanpak lerarentekort

Coachopleiding helpt bij aanpak lerarentekort

De post-hbo opleiding ‘Coach in het onderwijs’ stoomt je in een jaar klaar om coach te worden, naast je werk voor de klas. Als coach ondersteun je startende leraren en studentleraren bij het uitvoeren van hun nieuwe werk. Lucinda Aveloo, docent, mentor en werkmeester bij PrO Almere is inmiddels bijna klaar met de opleiding. “Door deze opleiding ontwikkel ik niet alleen als docent, maar ook als mens.”

Lucinda: “De opleiding tot coach helpt ons bij ASG om op meerdere manieren het lerarentekort tegen te gaan. Wanneer startende leraren en studentleraren hun werk goed en met plezier kunnen uitvoeren, verbinden zij zich makkelijker met hun nieuwe werkplek en werkgever. Dat maakt de kans op uitstroom vele malen kleiner.” De opleiding wordt bekostigd door Flevowijs. Flevowijs is het regionale samenwerkingsplatform van de schoolbesturen in Flevoland dat tot doel heeft om personeel voor het onderwijs van Flevoland te werven en te behouden. Een van de doelen van Flevowijs is om bestaand personeel te blijven binden aan het onderwijs. “De opleiding helpt daarbij: leraren zoals ik krijgen de extra uitdaging waar we behoefte aan hebben”, vertelt Lucinda. “Daarnaast neem ik vanuit de opleiding ook ontzettend veel nuttige tips mee voor mijn ervaren collega’s en natuurlijk voor mezelf als docent. In het onderwijs stopt ontwikkeling nooit, ook niet na 24 jaar ervaring.”

Krachtbronnen aanboren
Lucinda hoort inmiddels al twaalf jaar bij het team van PrO Almere. Hier geeft ze als docent Algemeen Vormend Onderwijs-vakken, is ze mentor en begeleidt ze als werkmeester de studenten van de lerarenopleiding tijdens hun stage. Tijdens de opleiding is Lucinda meteen begonnen met het coachen van twee leraren. “Afgelopen jaar heb ik zo ontzettend veel geleerd. De opleiding is enorm uitdagend, je bespreekt cases, hebt veel intervisiemomenten, besteedt een groot deel van de tijd aan reflectie en leest veel literatuur. Je leert hoe je de krachtbronnen van iemand kan aanboren, hoe je iemand kunt helpen de juiste richting te vinden. Het meest waardevol wat ik leerde, is effectief te luisteren. Te horen wat iemand zegt, maar vooral ook, wat iemand juist niet zegt.”

Uit je comfortzone
Na het behalen van haar certificaat zal Lucinda haar werk als coach voortzetten bij Pro Almere, naast haar werk als docent. Haar passie voor het vak is alleen maar gegroeid. “Je kunt anderen helpen groeien in hun werk, of ze nu startend zijn of ervaren. En je groeit zelf op allerlei vlakken, niet alleen in je werk.” Voor wie de opleiding overweegt, heeft Lucinda een paar tips. “Wees bereid om de confrontatie aan te gaan met je zelf, durf naar je eigen functioneren te kijken. Stap uit je comfortzone en sta open voor vernieuwingen, voor anderen.”

Meer informatie
De post-hbo opleiding ‘Coach in het onderwijs’ start weer na de zomervakantie in Almere met maximaal 18 deelnemers. Voor geïnteresseerde leraren in het PO en VO van ASG zijn nog vier ​ plekken beschikbaar. De totale studiebelasting van de opleiding is 336 uur, waarvan 100 contacturen. Na het behalen van je certificaat zal je worden ingezet op meerdere scholen om daar startende collega’s en studentleraren te ondersteunen. Interesse? Stem het af met je leidinggevende en stuur een mail naar contact@flevowijs.nl

Lees meer

Succesvolle Meeloopdag ‘Kom in de klas’

Succesvolle Meeloopdag ‘Kom in de klas’

Op 27 februari 2020 zetten scholen in heel Flevoland hun deuren open voor mensen die willen ervaren hoe het is om voor de klas te staan. Ongeveer 400 mensen hebben meegelopen met leerkrachten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, het mbo en het speciaal onderwijs.

Zowel in Lelystad als in Almere is de dag voor de deelnemers aan de meeloopdag geëindigd met een gezamenlijke bijeenkomst. Tijdens deze afsluiting werden ervaringen gedeeld en kregen deelnemers informatie over de opleidings- en loopbaanmogelijkheden in het onderwijs.

Aanpak lerarentekort
Provincie Flevoland ondersteunt deze meeloopdag. Het lerarentekort is een belangrijk aandachtspunt in het coalitieakkoord. Door het tekort staat de kwaliteit van het onderwijs onder druk. Goed onderwijs en een goede basis zijn belangrijk om kinderen een goede startpositie te geven in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De meeloopdag komt voort uit het regionale actieplan aanpak lerarentekort. De dag wordt georganiseerd door het regionale samenwerkingsverband Flevowijs, betrokken onderwijsbesturen in Flevoland, gemeente Almere en gemeente Lelystad.

Het doel van de meeloopdag is inwoners te enthousiasmeren voor het onderwijs door hen zelf te laten ervaren wat het vak inhoudt. Het onderwijs laat de deelnemers tijdens de meeloopdag kennis maken met de betrokken docenten, eigentijdse onderwijsconcepten en enthousiaste leerlingen… Juist dat willen de scholen en gemeenten op deze dag onder de aandacht brengen. De organisatoren hopen dat de deelnemers door deze ongedwongen kennismaking de stap willen nemen om een loopbaankeuze te maken voor het onderwijs.

https://www.rtl.nl/gemist/5-uur-live/ (aflevering 42)

Werken en studeren op hbo-niveau

Werken en studeren op hbo-niveau

Heb je een vluchtelingachtergrond en wil je werken in het onderwijs? Misschien is dit nieuwe leerwerktraject van het UAF, Flevowijs (samenwerking tussen scholen in Flevoland) en Hogeschool Windesheim dan iets voor jou! Je doet eerst een leerwerktraject en krijgt daarna de kans om door te gaan met een tweejarige zij-instroom opleiding tot docent voor het primair onderwijs (pabo) of het voortgezet onderwijs (exacte vakken en Engels).

Wat betekent het leerwerktraject?
Je hebt twee dagen per week les bij Hogeschool Windesheim in Almere. Daarnaast loop je twee dagen per week stage op één van de scholen die bij Flevowijs zijn aangesloten. Het leerwerktraject duurt van maart 2020 tot juli 2021. Tijdens dit jaar krijg je goede begeleiding van het UAF en van de Hogeschool Windesheim voor het lesprogramma. En van Flevowijs tijdens je stage.

Onderdelen van het leerwerktraject zijn:
Taalcursus Nederlands van B2 naar C1 niveau: het taalniveau voor het hbo-onderwijs.
Vaktaal voor de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie.
Vakdidactiek: hoe leer je kinderen de lesstof leren?.
Pedagogiek in Nederland: opvoeding & ontwikkeling van de leerling.
Communicatie tussen verschillende culturen.
Communiceren op de werkvloer.
Training ‘Zin in Lesgeven’.
Sollicitatievaardigheden.
Stage lopen op een school.
Opdrachten om mee te oefenen tijdens je stage.
Wekelijks gesprek met de deelnemers over waar je tegenaan loopt en meer over wilt weten.

Waarom is het leerwerktraject een unieke kans?
Omdat je wordt voorbereid op de zij-instroom opleiding tot docent voor het primair onderwijs (pabo) of het voortgezet onderwijs. Met deze voorbereiding vergroot je jouw kansen om toegelaten te worden voor de zij-instroom opleiding. Daarnaast is het doel dat je na jouw stage mag blijven op de school voor een betaalde arbeidsovereenkomst. Er is nu veel graag naar docenten, dus wie weet heb je straks een betaalde baan!

Wanneer ben je geschikt voor dit traject?
Je voelt je verbonden met het onderwijs en vindt het leuk om les te geven. Daarnaast ben je sterk gemotiveerd om het leerwerktraject te volgen. Het is namelijk een zwaar traject. Je bent gemiddeld 50 uur per week kwijt om het lesprogramma te combineren met je stage.

Ook moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
Je bent beschikbaar vanaf maart 2020.
Je heb al gestudeerd of werkervaring als docent. Dit mogen ook stages zijn. Bijvoorbeeld als basisschool docent. Of als docent op een middelbare school in een van de volgende vakken: natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en Engels.
Je hebt een diploma voor het vak waarin je les wilt geven op een middelbare school. Dit diploma is beoordeeld door IDW als een afgeronde hbo- of wo-opleiding.
Je taalniveau in maart 2020 B2. Let op: dit wordt getoetst.
Je hebt een verblijfsvergunning op basis van asiel.
Je woont in of in de omgeving van Flevoland.

Vragen?
Stel ze aan Esther Luiting:​ contact@flevowijs.nl